Build một tiệm nail cần bao nhiêu tiền? Điều kiện mở một tiệm Nail ở bên Mỹ

By |2021-11-08T07:37:03-04:00November 29th, 2020|Uncategorized|

Build tiệm nail là một trong những đích đến cuối cùng của đa số những thợ nail. Đã có rất nhiều người mở tiệm nail nhưng lại không biết cách kinh doanh, thiếu những thông tin cần thiết để rồi phải đóng cửa tiệm. Vậy làm sao để kinh doanh nail thuận lợi ở Mỹ?.